elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 08.03.2021

Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat ,,Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” dla SP-1

 

Dnia 18.09.2018r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu otrzymała z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.

 

Certyfikat został przyznany SP-1 za opracowanie i wdrożenie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. System ten w ocenie ekspertów został uznany jako spełniający wymagane standardy jakości i efektywności. Certyfikat przyznany jest szkole do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Kilka słów o programie

Program ,,Szkoła dbająca o bezpieczeństwa’’ w SP nr 1 w Bolesławcu realizowany był od 6XI2017r. do 01VI2018r. zgodnie z harmonogramem. Pierwszym etapem było zgłoszenie szkoły przez dyrektora do konkursu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Następnie powołany został szkolny zespół, który przeprowadził wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły wstępną diagnozę dotycząca bezpieczeństwa. Na podstawie wyników diagnozy wstępnej został opracowany szkolny program ,,Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. Realizacja programu nastąpiła zgodnie z przygotowanym planem. Nad całością działań czuwał koordynator konkursu na terenie szkoły – pedagog: Joanna Kawka. Jego pracę wspierali członkowie szkolnego zespołu- nauczyciele: Angelika Horoniecka, Izabela Forczak, Mirosław Adamarczuk. Dzięki wspólnej pracy udało się wykonać zaplanowane zadania i osiągnąć założone cele. W pracach nad realizacją programu chętnie uczestniczyli uczniowie, rodzice, wszyscy pracownicy szkoły oraz wiele instytucji mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 26.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019
Liczba wyświetleń: 232
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.02.2019
14:51:26
edycja
Administrator
Certyfikat bezpieczeństwa
26.02.2019
14:51:09
dodanie
Administrator
Certyfikat bezpieczeństwa